Gro Jørstad Nilsen

Gro Jørstad Nilsen er litteraturviter og bokanmelder i Bergens Tidende. Hennes første roman "Nattelangs" kom ut i 2003.

Bibliografi

Romaner og andre tekster

Annet

  • Subjektets splittelse : en lesning av Flannery O'Connors novelle "The Life You Save May Be Your Own" med utgangspunkt i Julia Kristeva og Jacques Lacan's tenkning rundt subjekt og språk
    Hovedoppgave i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, 1999

Artikler av forfatteren

  • Romanåret 2006 ved noen utvalgte verker
    Norsk litterær årbok 2007, s. 20-32
  • Litteraturvitenskap og forfattergjerningen. Om anvendelighet, nytteverdi - og hvilke farer som eventuelt lurer.
    Bøygen, 3 (2004), s. 64-68

.

Publisert 21.09.2010, sist endret 25.05.2016 - 11:13
Side-alternativer