Runo Isaksen

Runo Isaksen er født i Lyngen, Nord-Troms (1968), oppvokst i Stavanger og nå bosatt ved Bergen.

Bibliografi

Romaner og andre tekster

Annet

  • Mulighetens umulighet : person, handling og tematikk i Agnar Mykles novelleforfatterskap
    Hovedoppgave i allmenn litteraturvitenskap - Universitetet i Bergen, 1995

Artikler av forfatteren

  • Den religiøse Mykle:
    Vinduet, 2 (1997), s. 44-53
  • Leser leser tekst? Leser skaper tekst? Tekst skaper leser? Om forhold(et) mellom tekst og leser i hermeneutikk og resepsjonsestetikk
    Skrift, (1996), 17, s. 121-141
Publisert 01.01.2010, sist endret 24.05.2016 - 11:22
Side-alternativer
Kategorier: