Toril Hjartåker Hauge

Bibliografi

Romanar og andre tekstar

Hovedoppgåver

  • Reinleik, respekt, rikdom : grunngjevinga for prestesølibatet i den katolske kyrkja fram til 1139
    Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 1996

Artiklar om forfattaren

  • Med kjærleiken som livsprosjekt
    Dag og Tid, 17 (2004), s. 8
Publisert 01.01.2010, sist endret 24.05.2016 - 11:04
Side-alternativer